Koulutus

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmasta sekä saanut laillistetun puheterapeutin pätevyyden vuonna 2004. Siitä lähtien olen työskennellyt yhtäjaksoisesti puheterapeutin tehtävissä ensin Helsingin kaupungilla, sen jälkeen HUS-kuntayhtymässä ja nykyisin yksityisenä puheterapeuttina.

Minulla on voimassa oleva SPR:n ensiapukoulutus, jota päivitän säännöllisin välein.

Olen osallistunut vuosina 2005-2006 useisiin kansainvälisiin halkiopuheen tutkimukseen liittyviin seminaareihin HUS huulisuulakihalkiokeskuksen edustajana.

Aikaisemmalta koulutukseltani olen fysioterapeutti (Lappeenrannan sairaanhoito-oppilaitos 1988).

14.-15.1.2019 PRT Pivotal Response Training

10.-11.9.2018 Pyramid Educational Consultants: Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training

14.5.2018 Kela: Läheisen ohjaus terapiatyössä

30.10.2017 HUS: Koulutuspäivä äänihäiriöistä ja niiden hoidosta

21.-23.4.2017 The PROMPT Institute: Introduction to PROMPT

27.1.2017 Kielikoulu: Kielijänne – Tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

3.-4.11.2016 Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys: iPad opetuksessa ja kuntoutuksessa

28.-29.10.2016 Talk Tools: Apraxia – Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders

9.4.2016 Terapeija: Suun ja kasvojen alueen faskian käsittelyn syventävä koulutus

8.4.2016 Terapeija: Suun ja kasvojen alueen faskia

5.3.2016 Knowbody: Kinesioteippauksen soveltaminen – Kasvojen ja kaulan alue

12.2.2016 Terapeija: Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan

19.11.2015 Savinainen-Makkonen, Kuutsa: Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

11.9.2015 Terapeija: Kuinka K-äänne kuntoutetaan

18.-19.3.2015 Talk Tools: Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behavior Problems – Applying the Science of Behavior Analysis with Oral Placement Therapy

16.-17.3.2105 Talk Tools: Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach

27.3.-21.11.2014 Dialogic: Voimavarakeskeisen perhetyön koulutus

25.-26.3.2014 SPR: Henkisen tuen peruskurssi

14.2.2014 Talk Tools: A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders

12.-13.2.2014 Talk Tools: OPT 2 – Oral Placement Therapy – Assesment and Program Planning Development

10.-11.2.2014 Talk Tools: OPT 1 – A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy

13.9.2013 Terapeija: iPad terapiakäytössä

26.4.2013 Savinainen-Makkonen: Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

8.-11.4.2013 Niilo Mäki Instituutti: Kouluikäisten kuntoutus

23.11.2012 Sanamaailma: Väreillä puhe paremmaksi

12.10.2012 Sanamaailma: Puhemotoriikkaa pienillä puhelaitteilla

3.10.2012 Niilo Mäki Instituutti: Fonologiatesti – Uusi menetelmä lasten äänteellisen kehityksen arviointiin

14.9.2012 Sanamaailma: Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä

11.-15.6.2012 Estill Voice International: Estill Voice Training – Level One & Two Course, Compulsory Figures & Six Voice Qualities

20.4.2012 Sanamaailma: Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus

16.3.2012 Sanamaailma: Syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä

15.3.2012 The Finnish Society for Voice Ergonomics: Professional voice and measurements of voice during work

24.10.2011 HUS foniatrian yksikkö: Kielelliset lukivaikeudet esikoulusta aikuisuuteen

31.3.-1.4.2011 Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys: Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen

7.-8.10.2010 HYKS Lastenneurologia: Kehittyvät aivot – Valtakunnalliset lastenneurologiapäivät

23.-24.9.2010 Puheterapeuttien kustannus: Kielellinen erityisvaikeus

20.-21.5.2010 Puheterapeuttien kustannus: Monikielisyys ja monikulttuurisuus

3.5.2010 Sanamaailma: Voimavarakeskeisyyttä terapiatyöhön

25.-26.3.2010 Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys: Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet

22.10.2009 Sanamaailma: Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa

5.6.2009 HUS foniatrian yksikkö: Kielihäiriöinen lapsi

14.-15.5.2009 Puheterapeuttien kustannus: Puheterapeutin työkalupakki – menetelmiä ja käytäntöjä

7.10.2008 Puheterapeuttien kustannus: Dyspraksian kuntoutus

28.-29.8.2008 The LSVT Foundation: LSVT LOUD

22.-23.5.2008 Puheterapeuttien kustannus: Ekologinen puheterapia – puheterapeutti asiakkaansa vuorovaikutusympäristössä

10.4.2008 Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys: NOT-kartoituksen käyttö

13.12.2007 Puheterapeuttien kustannus: Tutkittua tietoa puheterapian arjesta

24.-25.5.2007 Puheterapeuttien kustannus: Neurologiset häiriöt ja logopediset haasteet

18.-19.5.2006 Puheterapeuttien kustannus: Puheterapiaa 40 vuotta – yksin ja yhdessä

18.11.2005 Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys: Oraalimotorinen kuntoutus – onko näyttöä?

PUHETERAPEUTTI
PÄIVI KOVASIIPI OY

Regus Itis
Itäkatu 1-5, 4. kerros
00930 Helsinki

PUHETERAPIA
KOVASIIPI TMI

Vuosaari
Leikosaarentie 28 B 84
00990 Helsinki

  • 050 567 2575
  • puheterapia.kovasiipi@gmail.com