Koulutus

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopiston logopedian koulutusohjelmasta sekä saanut laillistetun puheterapeutin pätevyyden vuonna 2004. Siitä lähtien olen työskennellyt yhtäjaksoisesti puheterapeutin tehtävissä ensin Helsingin kaupungilla, sen jälkeen HUS-kuntayhtymässä ja nykyisin yksityisenä puheterapeuttina.

Minulla on voimassa oleva SPR:n ensiapukoulutus, jota päivitän säännöllisin välein.

Olen osallistunut vuosina 2005-2006 useisiin kansainvälisiin halkiopuheen tutkimukseen liittyviin seminaareihin HUS huulisuulakihalkiokeskuksen edustajana.

Aikaisemmalta koulutukseltani olen fysioterapeutti (Lappeenrannan sairaanhoito-oppilaitos 1988).

Olen käynyt lukuisia alan keskeisiä täydennys- ja lisäkoulutuksia. Tässä niistä esimerkkejä:

3.12.2022 Universitätsklinikum Münster: Therapy of developmental language disorders

24.-27.9.2022 SOS Approach to Feeding Conference

26.-27.5.2022 Prof. Courtenay Norbury: Receptive language and pragmatics

24.3.2022 Soty ry: Refluksi lapsilla ja aikuisilla

4.2.2022 Suomen Kuntoutus kouluttajat Oy: Puhetta kohti – tietoa ja kokemuksia valikoivan puhumattomuuden hoidosta

14.12.2021 Leskelä: Ääni työvälineenä – Kestävä ja toimiva puheääni

29.-30.11.2021 Makkonen: Dysartria; logopedinen arviointi ja kuntoutus

3.-18.11.2021 Tanskanen: Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät

8.11.2021 Martikainen: Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus

3.6.2021 Suomen kuntoutuskouluttajat Oy: Syömisvaikeudet ja niiden kuntoutus

6.5.2021 Puheterapeuttien kustannus Oy, Suomen Puheterapialiitto ry: AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä

24.-25.10.2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu: Sensorisen integraation perusteet

30.9.2019 Dr. Edythe Strand: Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC

26.-27.9.2019 Dr. Edythe Strand: Childhood dysarthria

20.5.2019 Tays: Tongue-Tie Symposium

14.-15.1.2019 Ikonen: PRT Pivotal Response Training

10.-11.9.2018 Pyramid Educational Consultants: Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training

30.10.2017 HUS: Koulutuspäivä äänihäiriöistä ja niiden hoidosta

21.-23.4.2017 The PROMPT Institute: Introduction to PROMPT

27.1.2017 Kielikoulu: Kielijänne – Tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

28.-29.10.2016 Talk Tools: Apraxia – Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders

9.4.2016 Terapeija: Suun ja kasvojen alueen faskian käsittelyn syventävä koulutus

8.4.2016 Terapeija: Suun ja kasvojen alueen faskia

5.3.2016 Knowbody: Kinesioteippauksen soveltaminen – Kasvojen ja kaulan alue

12.2.2016 Terapeija: Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan

19.11.2015 Savinainen-Makkonen, Kuutsa: Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

11.9.2015 Terapeija: Kuinka K-äänne kuntoutetaan

18.-19.3.2015 Talk Tools: Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behavior Problems – Applying the Science of Behavior Analysis with Oral Placement Therapy

16.-17.3.2105 Talk Tools: Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach

27.3.-21.11.2014 Dialogic: Voimavarakeskeisen perhetyön koulutus

14.2.2014 Talk Tools: A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders

12.-13.2.2014 Talk Tools: OPT 2 – Oral Placement Therapy – Assesment and Program Planning Development

10.-11.2.2014 Talk Tools: OPT 1 – A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy

26.4.2013 Savinainen-Makkonen: Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

8.-11.4.2013 Niilo Mäki Instituutti: Kouluikäisten kuntoutus

23.11.2012 Sanamaailma: Väreillä puhe paremmaksi

12.10.2012 Sanamaailma: Puhemotoriikkaa pienillä puhelaitteilla

3.10.2012 Niilo Mäki Instituutti: Fonologiatesti – Uusi menetelmä lasten äänteellisen kehityksen arviointiin

14.9.2012 Sanamaailma: Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä

11.-15.6.2012 Estill Voice International: Estill Voice Training – Level One & Two Course, Compulsory Figures & Six Voice Qualities

16.3.2012 Sanamaailma: Syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä

15.3.2012 The Finnish Society for Voice Ergonomics: Professional voice and measurements of voice during work

24.10.2011 HUS foniatrian yksikkö: Kielelliset lukivaikeudet esikoulusta aikuisuuteen

31.3.-1.4.2011 Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys: Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen

23.-24.9.2010 Puheterapeuttien kustannus: Kielellinen erityisvaikeus

22.10.2009 Sanamaailma: Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa

5.6.2009 HUS foniatrian yksikkö: Kielihäiriöinen lapsi

7.10.2008 Puheterapeuttien kustannus: Dyspraksian kuntoutus

28.-29.8.2008 The LSVT Foundation: LSVT LOUD

PUHETERAPEUTTI
PÄIVI KOVASIIPI OY

Vuosaari
Leikosaarentie 28 B 84
00990 Helsinki

  • 050 567 2575
  • puheterapia.kovasiipi@gmail.com