Palaute

Lomake

Voit milloin tahansa antaa minulle palautetta toiminnastani. Voit antaa palautetta yksittäisestä terapiakerrasta tai pidemmästä terapiajaksosta. Vapaassa tekstikentässä voit muun palautteen lisäksi antaa palautetta verkkosivujeni toimivuudesta ja saavutettavuudesta.

Päivin saama asiakaspalaute

Vanhempien antama palaute 6.11.2018: Tämän jakson tavoitteisiin on päästy ja vähän ylikin. Olemme tosi tyytyväisiä. Olet pystynyt myös antamaan lapsellemme lisäkertoja, jos on ollut peruutuksia. Hän on hyötynyt puheterapiasta. Puhe on kehittynyt. Ei tule enää niin usein raivokohtauksia, kun hän tulee paremmin ymmärretyksi. Sanoja ja lauseita on tullut lisää.

Olemme erittäin tyytyväisiä puheterapeutin tekemään työhön. Olemme saaneet hyvää ohjausta lapsemme auttamiseksi. Ohjeet ovat olleet selkeitä ja kotiharjoituksia pystyy hyvin tekemään vihkon ohjeiden avulla. Ensin-sitten -kortti on ollut hyvä arjessa. Olemme saaneet kotiin meitä varten tehtyjä kuvia. Lapsemme tarvitsee jatkossa ehdottomasti puheterapiaa.

Äidin antama palaute 2.11.2018: Puheterapeutti on ottanut vanhemmat hyvin toimintaan mukaan. Puheen kehityksessä vanhempien rooli on tärkeä. Siksi koen tämän asian hyvin tärkeäksi. Päivi on toiminut johdonmukaisesti, sinnikkäästi. Asioita toistetaan monta kertaa. Päivi varmistaa, että lapsi oppii asian oikein eikä vain sinnepäin. Suun motoriikan kehittämiseen olen erittäin tyytyväinen ja me vanhemmatkin olemme oppineet paljon uutta.

Lapsi tulee mielellään terapiaan ja Päivi jaksaa pitkäjänteisesti ohjata lastamme. Päivin toiminnassa huokuu ammattitaito. Hän tietää tarkalleen, kuinka toimia tämän kaltaisen lapsen kanssa. Kun vanhempien ohjaus on riittävää, voidaan taata hyvä puheenkehitys. Aikaa ohjaukseen on ajoittain aika vähän ja vanhempien pitää nopeasti oppia uutta. Vanhempien ohjaus on selkeää ja ohjeet ovat selkeitä. Puheterapiassa mukana oleminen on auttanut meitä vanhempia paljon työstämään samoja asioita kotona. Hienoa Päivi, olemme olleet erittäin tyytyväisiä lapsemme puheterapiaan!

Äidin palaute 31.10.2018: Kun lapsemme aloitti Päivin puheterapiassa, on hän tehnyt paljon töitä puheen ja ääntämisen kanssa. Meistä vanhemmista on erittäin tärkeää, että lapsi saa jatkaa Päivin kanssa. Päivillä on kokemusta tällaisten lasten kanssa työskentelystä.

Aikaisemmin puheterapiassa ei kartoitettu lapsemme tarpeita emmekä saaneet kotiin minkäänlaista ohjausta harjoitteiden suorittamiseen. Päivi saa lapsen innostumaan harjoituksista ja hänestä on hyvin hauskaa käydä puheterapiassa. Olemme saaneet kotiin hyvää ohjausta harjoitusten tekemiseen ja vihkossa on tarkat ohjeet niiden tekemiseen.

Lapsen antama palaute 10.10.2018: Mä oon alkanu oppia lukemaan, oon oppinut enemmän pikkukirjaimia ja kirjoittamaan, koska välillä tulee niitä kirjoittamisjuttuja. Oon oppinu r:n, p:n ja oon oppinu lauluja. Oon oppinu sanomaan oikein, jos vaikka menee silleen sekaisin. Me ollaan tehty Päivin kanssa r:ää, pelattu Ekapeliä, matikkaa, Inkapeliä ja mä oon pelannu sitä pandapeliä. Pienempänä harjoiteltiin p:tä ja meillä oli kutittavia välineitä. Mulla on se yks kutittava juttu joka menee kieleen ja mulla on pillejä. Mulla on se vanha koje (orakoje). Mun kieltä on täristetty ja osaan nyt paremmin ilman sitä täristintä. Oon puhaltanut torviin. Oli kaikista kivointa oppii ärrä ja pienenä p. Oon tykänny pelata Ekapeliä ja pelaa sitä ihmeen aurinkojuttua. Oon tykänny pelata pandapeliä. Tylsää oli ehkä, mä en tiä, ehkä ei mikään. Ei oo mitään tylsää putessa. Sä oot kiva ja tosi opettavainen. Musta tuntuu, että sä opetat joskus liikaa, että mä en enää muista kaikkea, kun oot niin opettavainen.

Äiti 3.10.2018: Lapsi on hyötynyt puheterapiasta. Hän pystyy kertomaan omista tarpeistaan ja tunteistaan kotona. Hän kiukuttelee vähemmän kun tulee ymmärretyksi. Kielellinen edityminen on helpottanut lapseni sosiaalista vuorovaikutusta. Hän hoitaa nyt mielellään asioita, esim. tilaa ravintolassa oman ruokansa ja hoitaa arjen pieniä tehtäviä, vaikka niihin liittyisi puhumista. Olemme saavuttaneet kuluneen vuoden tavoitteet. Puheterapeutin työpanos on ollut loistava. Työ on tehty suunnitelmallisesti ja sinnikkäästi. Päivi on saanut lapseni innostumaan harjoittelusta. Olemme saaneet ohjausta kotiharjoitteluun. Puheterapiavihkosta on ollut helppo tehdä harjoituksia. Lapsi on mielestäni saavuttanut yksilöterapian tavoitteet. Tämä johtuu siitä, että hän on saanut terapiaa riittävän ajoissa, oikeaan aikaan ja riittävän paljon terapiakertoja.

Äidin antama palaute 25.9.2018: Tämän vuoden tavoitteisiin on päästy. Edistys on huomattavaa. Tyttäreni on alkanut viimeisen vuoden aikana puhua paljon enemmän ja osaa kertoa paremmin tarhapäivän tapahtumia. Hän ei osaa kertoa kaikkea päivän tapahtumista, mutta paljon enemmän kuin ennen. Nyt kaveritkin haluavat tulla kylään ja pyytävät tytärtäni ulos, koska he sanovat, että hän ymmärtää nyt ja osaa paremmin puhua.

Puheterapeutti on tehnyt hyvää työtä ja haluamme jatkaa hänen kanssaan. Olen saanut ohjeita ja ohjausta, miten auttaa tyttöäni. Yhteistyö päiväkodin ja puheterapeutin välillä on sujunut hyvin ja kaikki ovat tyytyväisiä. Tyttäreni tarvitsee ehdottomasti puheterapiaa jatkossa.

Äiti 24.4.2018: Ensin haluan kiittää, kiitos paljon. Tyttäreni on hyötynyt puheterapiasta tosi paljon. Se näkyy arjessa siten, että suomen kielen taito on parantunut, hän haluaa oppia lisää, on tullut paljon varmuutta ja uskallusta arjen tilanteisiin esim. kotipihalla muiden lasten kanssa. Päiväkodista on tullut hyvää palautetta suomen oppimisesta.

Puheterapian tavoitteisiin on päästy siihen nähden, että on ollut vasta lyhyt aika tiivistä puheterapiaa. Vielä on matkaa kokonaistavoitteeseen. Puheterapeutti on hyvin sosiaalinen ja tyttöni haluaa työskennellä hänen kanssaan. Puheterapia on toteutunut säännöllisesti. Olen saanut puheterapeutilta ohjeita ja neuvoja, harjoituksia kotiin ja yhteistyö on sujunut hyvin. Myös yhteistyö päiväkodin ja puheterapeutin välillä on toiminut hyvin.

Lapsi 24.4.2018: Olen oppinut puheterapiassa kirjaimia ja pelaamista. Osaan nyt paremmin puhuu suomea ja osaan uusia sanoja. Kivaa on ollut pelaamista, lukea kirjaa, piirtämistä, magneetteja ja en muista. Ei mitään ollut tylsää. Nyt haluan enemmän leikkiä puheterapiassa. Päivi on hyvä lukemisessa. En muista muuta.

Äiti 19.4.2018: Lapseni on hyötynyt puheterapiasta tosi paljon. Hän puhuu tosi paljon kotona. Hän pystyy kertomaan päiväkodin tapahtumista kotona. Ennen hän sanoi aina, että ei muista, mutta nyt pystyy kertomaan. Lapseni on päässyt tämän vuoden tavoitteisiin todella hyvin.

Puheterapeutti on tehnyt työnsä hyvin ja yhteistyö on ollut hyvää kodin ja päiväkodin kanssa. Olen saanut puheterapeutilta ohjeita lastani varten. Puheterapeutti on mukava ihminen.

Lapsi 19.4.2018: Olen oppinu suomea täällä puheterapiassa. Olen oppinu paljon kieltä hyvin. Minä en osaa arabian kieltä. Olen oppinut laulamista ja arvauksia ja kaikkia harjoituksia. Kaikkea pitää harjoitella täällä puheterapiassa. Pitää harjoitella myös puhumista.

Kivaa on ollut Päivin kanssa ja on ollu kiva arvata sanoja, kivaa tehdä sun tabletilla, oli kivaa leikkiä sun kanssa ja tehdä puheterapian tehtäviä. Minä en tykänny yhtä hölmöä leikkiä, joka oli pelleily. En tykkää Ekapelistä. Sen liian tyhmää mulle.

Äiti 16.4.2018: Poikani on hyötynyt puheterapiasta. Ilmaisu, puhuminen ja artikulointi on parempaa ja koulussa opiskelu sujuu paremmin. Puheterapiajakson tavoitteisiin on päästy parhaamme tekemällä, mutta r- ja d-äänteet eivät ole vielä kunnossa. Poikani tarvitsee vielä harjoitusta ja aikaa sekä paljon toistoja. Puheterapeutti tekee erinomaista työtä ja hän on tehnyt parhaansa.

Puheterapia on ollut säännöllistä ja suunnitelmallista, enempää ei olisi voinut tässä ajassa tehdä. Yhteistyö puheterapeutin ja opettajan kesken on sujunut hyvin. Olen saanut ohjausta ja neuvoja sekä materiaalia kotiharjoitteluun. Pokamme ja perhe hyötyisivät vielä jatkossa puheterapeutin ohjauksesta r:n parantumiseksi. Suosittelen tätä puheterapeuttia muille lapsille, jotka tarvitsevat puheterapiaa.

Poika 16.4.2018: Olen oppinut ainakin k:n. Olen saanu joskus vähäsen leikkiä. Olen oppinut r-sanoja tikuilla. Siitä puheterapiaopiskelemisesta en ole niin tykännyt. Enemmän tykkään leikkiä.

Äidin antama palaute 25.5.2021: Tyttömme on hyötynyt Päivin antamasta puheterapiasta todella paljon. Hänen kehityksessään on tapahtunut iso harppaus puheterapian ansioista. Hän ymmärtää lukemaansa ja tehtäväohjeita sekä osaa itse korjata omaa puhettaan. Kotona läksyjen teko on helpottunut. Kaverien seurassa tyttäremme rakastaa keskusteluja, jotka ovat nyt pitkäkestoisia ja johdonmukaisia. Hänen kanssaan pystyy nykyään myös kotona puhumaan eri aiheista ja hän on keskusteluissa ihan kartalla. Olemme tyytyväisä siihen, että Hän on saanut puheterapiasta paljon apua kielellisiin pulmiinsa. Meille on ollut tosi tärkeää, että puheterapia on saanut jatkua tarpeeksi pitkään. Olemme kiitollisia siitä, että Päivin tekemä työ on helpottanut perheen arkea.

Äidin antama palaute 27.9.2021: Tyttäremme on hyötynyt terapiasta. Se näkyy meille siten, että hän sanoo paljon harvemmin, että en muista sitä tai tätä. Sen sijaan hän osaa kertoa tapahtumista ja muistakin asioista. Hän ei enää luovuta heti. Tyttäremme on alkanut ääneen pohdiskella asioita. Koulu sujuu ennakko-odotuksista poiketen ihan tavallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Hän on saanut kavereita omalla pihalla. Olen todella tyytyväinen Päivin tekemään työhön. Meillä on käynyt hyvä onni, että saimme osaavan ammattilaisen terapeutiksi. Nyt kun terapia päättyy, minusta tuntuu haikealta. Olet ollut kauan tyttömme elämässä. Olen myös onnellinen, siitä että tavoitteet saavutettu.

Äidin antama palaute 21.3.2022: Tyttäreni on hyötynyt tästä puheterapiajaksosta todella paljon. Huomaan sen erityisesti siitä, että hänen harjoittelumotivaationsa ja uskonsa omaan oppimisen mahdollisuuteen ovat pitkän turhautumisen jälkeen heränneet. Tyttö on löytänyt Päivin ansiosta luottamuksen siihen, että hän voi saada puheterapiasta apua. Tyttäreni suostuu nyt aikaisemmasta poiketen tekemään harjoituksia kotona. Joka puheterapiakerran jälkeen tuotokset sujuvat paremmin. Vain kahdeksan kerran jälkeen ero entiseen on suuri. Minulla on vahva luottamus siihen, että Päivin ja kotiharjoitusten avulla voimme saada tyttöni puheen kuntoon.

Äidin antama palaute 13.4.2022: Poikani on hyötynyt puheterapiasta tosi paljon tämän jakson aikana. Se näkyy arjessamme siten, että hän tekee nyt mielellään tehtäviä harjoitusvihkosta. Hän tutkii vihkoa myös yksin, koska Päivi on onnistunut motivoimaan häntä oikealla tavalla. Kotona olen kuullut poikani puheessa toisinaan s- ja k-äännettä. Ne ovat kuitenkin vielä satunnaisia. Kun harjoittelemme yhdessä kotona, se onnistuu ihmeen hyvin näin lyhyen ajan puitteissa. Olen tosi tyytyväinen Päivin tekemään työhön. Hän on saanut ohjattua lapselleni paljon asioita ja tulokset näkyvät. Olen saanut tarkat kotiohjeet ja me teemme harjoituksia säännöllisesti kuten on sovittu.

PUHETERAPEUTTI
PÄIVI KOVASIIPI OY

Vuosaari
Leikosaarentie 28 B 84
00990 Helsinki

  • 050 567 2575
  • puheterapia.kovasiipi@gmail.com