Terapia

Annan terapiaa kaikille vierellä mainituille asiakasryhmille vankalla ammattitaidolla käyttäen monipuolisia menetelmiä. Olen puheterapeutin peruskoulutuksen jälkeen hankkinut runsaasti jatkokoulutusta ammattitaitoni kehittämiseksi. Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat puheen äänteelliset ja puhemotoriikan pulmat, dyspraksia, epäselvä puhe, äännehäiriöt, äänihäiriöt sekä kielelliset ongelmat. Annan terapiaa suomeksi. Puhun sujuvaa englantia.

Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, kuten tukiviittomia, kuvakommunikointia, puhelaitteita ja digitaalisia sovelluksia. Käytössäni on laaja puheterapian toteutukseen tarvittava välineistö, jota täydennän asiakkaiden tarpeiden mukaan. Esimerkkeinä paljon erilaisia pelejä, suun motoriikan harjoituksiin tarvittavaa välineistöä, opetussovelluksia ja kuvakommunikaatio-ohjelma.

Minulla on laajasti kokemusta monista eri asiakasryhmistä:

 • puheen äänteelliset ongelmat

 • puhemotoriikan ongelmat

 • epäselvä puhe

 • äännevirheet

 • dyspraksia

 • syömis- ja nielemisvaikeudet
 • puheen ja kielen kehityksen viive
 • kielellinen erityisvaikeus (dysfasia)
 • lukihäiriöt
 • autististen lasten kommunikaatiovaikeudet
 • kehitysvammaisten lasten kommunikaatiovaikeudet
 • äänihäiriöt
 • suulakihalkiosta johtuvat puheen pulmat

PUHETERAPEUTTI
PÄIVI KOVASIIPI OY

Vuosaari
Leikosaarentie 28 B 84
00990 Helsinki

 • 050 567 2575
 • puheterapia.kovasiipi@gmail.com

Terapia

Annan terapiaa mielelläni kaikille alla mainituille asiakasryhmille vankalla ammattitaidolla käyttäen monipuolisia menetelmiä. Olen puheterapeutin peruskoulutuksen jälkeen hankkinut runsaasti jatkokoulutusta ammattitaitoni kehittämiseksi. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat puhemotoriikan ja äänteellisen kehityksen pulmat, dyspraksia, epäselvä puhe, äännehäiriöt, äänihäiriöt sekä kielelliset ongelmat.

Tämän välilehden alavalikoista löydät lyhyitä esittelyjä muutamista terapioissa käyttämistäni menetelmistä. Lista ei ole kattava, sillä minulla on laajasti jatkokoulutusta. Jatkokoulutukseni on listattu omalle välilehdelleen.

Minulla on laajasti kokemusta monista eri asiakasryhmistä:

 • puhemotoriikan ongelmat
 • äänteellisen kehityksen ongelmat
 • artikulaation pulmat
 • dyspraksia, apraksia
 • syömis- ja nielemisvaikeudet
 • puheen ja kielen kehityksen viive
 • kielellinen erityisvaikeus (dysfasia)
 • lukihäiriöt
 • autististen lasten kommunikaatiovaikeudet
 • kehitysvammaisten lasten kommunikaatiovaikeudet
 • kuulovammat
 • äänihäiriöt
 • suulakihalkiosta johtuvat puheen pulmat

PUHETERAPEUTTI PÄIVI KOVASIIPI OY

Regus Itis Itäkatu 1-5, 4. kerros 00930 Helsinki

PUHETERAPIA KOVASIIPI TMI

Vuosaari Leikosaarentie 28 B 84 00990 Helsinki
 • 050 567 2575